Kirstens & Pauls Fond

BK BOLVÆRKET

Christianshavn

 Kirstens & Pauls Fond

 Download vedtægter som PDF - tryk her

Formål

Ved lodtrækning om et legat, at støtte på forhånd udvalgte kandidater, som har en social hensigt i deres arbejde med unge, gamle og hjemløse. 


Stifter

B/K Bolværket Christianshavn, med stratmidler indbetalt af klubbens æresmedlem, Kirsten Sørensen.


Fondsmidler

Støtte fra sponsorer, samt overskud fra lotterier i B/K Bolværket ved festlige lejligheder.


Legat

Udbetales 1. gang om året, ved lodtrækning foretaget af æresmedlem Kirsten Sørensen, æresmedlem Paul Sørensen, eller en af bestyrelsen godkendt person. En kandidat kan ikke modtage midler 2 år i træk.


Kandidater

Følgende kandidater kan modtage midler fra Kirstens Fond: GeorgStage, FDF Søspejderne, Bombebøssen Chr. Havn, Biens Dag Chr. Havn, FedtekælderenChr. Havn


Fondens bestyrelse

B/K Bolværkets formand, samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.


Om fonden: Kirstens nu afdøde mand er årsag til at Kirstens fond blev stiftet. Han havde i gennem mange år haft hans fiskebåd til at ligge ved Bolværket og betalte ikke kontingent da han havde båden til at ligge her, før klubben blev stiftet.

Kort inden hans død gav han Kirsten besked på at tage 1500 kr. fra hans pung og give dem til B/K Bolværket til noget ungdomsarbejde, og da vi ikke har en ungdomsafdeling, blev løsningen at placere pengene på en konto midlertidigt, da de ikke skulle indgå i dem daglige drift. Efter en del overvejelser blev løsningen at stifte Kirsten Fond, med det formål at støtte kandidater, som laver socialt arbejde og derved respektere afdødes ønske. I forbindelse med stiftelse af fonden, blev Kirsten Sørensen udnævnt til æresmedlem.

I forbindelse med standerhejsningen 2011 blev Paul Sørensen udnævnt til æresmedlem i BK Bolværket. Titlen blev tildelt for Pauls mangeårige arbejde i bestyrelsen og for Pauls arbejde for klubben og dens overlevelse.

 

Copyright © All Rights Reserved