Om B/K Bolværket

BK BOLVÆRKET

Christianshavn

Klubbens Historie.                                                                                                                    6 jan 2009

På baggrund af udvalgte brudstykker fra hukommelse og mødebøger skrevet gennem årene har jeg lavet et lille sammenkog som beskriver klubbens historie.

 

I de tidlige 80’ere ville rygter på havnen vide at en ”stor styg ulv” ville overtage kajerne og genudleje dem til tårnhøje priser og hvem af de små bådejere i kanalen ville have haft råd til det? Måske nogle ganske få, men resten af pladsen ville så være blevet udlejet til nogle store ”yougurtbægre”. Denne tanke gav søvnløse nætter for mange bådejere, men en god drøm maste sig frem mellem alle skrækscenarierne hos nogle få bådejere; Elise Bennike, Niels Levin, Bent Andersen og Axel Hansen. Drømmen blev formuleret med ordene: "Vi må lave vores egen bådklub, og leje vandarealet hos Kbh’s Havn” Idéen var jo lige til, men ingen havde drømt om alt det arbejde der var med at stable en klub på benene.

 

Det første møde blev holdt i foråret 1985 på ”Faun”, som i skrivende stund fortsat ligger langs bolværket. På dette møde var vi ganske få; Elise Bennike, Niels Levin, Tonny Nordbrink, Palle Nielsen, Bent Andersen, Svend Wenk, Axel Hansen og undertegnede. Alle os fremmødte indgik til at starte med i en foreløbig bestyrelse, som skulle udarbejde idéer og regler som en start på en rigtig bådeklub. Tiden gik, der blev samlet flere medlemmer, ca. 26, så nu var det på tide at fastlægge en dato for den stiftende generalforsamling og den 18. Maj 1985 kl. 13.17 blev foreningen stiftet og navnet blev B/K Bolværket. En rigtig bestyrelse blev valgt bestående af Formand Elise Bennike, næstformand Niels Levin Olsen, sekretær Jan Ettrup, Kasserer Bent Andersen og Palle Nielsen som menigt medlem.

 

Palle Nielsen også kaldet ”Havørnen” sørgede for aftalen om at låne det Røde Rum i Sofiegården som

klublokale. Den 12. August 1985 blev første møde afholdt med havnevæsnet, der blev forhandlet og aftalt et nyt møde og mange møder senere og af en ny bestyrelse blev aftalen med havnevæsnet underskrevet på foreningens vegne af formand Bent Andersen og kasserer Paul Sørensen (undertegnede).

 

Vi kunne nu se fremtiden i møde med glæde og det første der skulle planlægges var en standerhejsning og dette skulle markeres med en fest. Vi havde dog ikke mere end nogle få kroner i kassen så vi måtte i banken for at låne lidt penge til en fest, for fest det skulle der være. Banken ville gerne låne os penge så fest blev der og festen har varet ved lige siden. Her skal dog siges at festen ikke forsatte for bankens penge.

 

Vi tæller i dag 67 medlemmer og har for nyligt hamret nye pæle så det blev muligt at tilbyde flere

mennesker glæden ved tilværelsen langs bolværket.

Rygter på havnen siger nu at Bådklubben Bolværket trives og det er mit håb at foreningen også vil

have vind i sejlet frem over.

 

Slutteligt skal der lyde et stort tak til dem som har trukket det store læs fra starten: Elise Bennike,

Bent Andersen, Niels Levin, Axel Hansen, Svend Wenk, Palle Nielsen, Tommy Nordbrink, Poul Voss,

Preben ”Smed” M. FL. Flere af ovenstående er desværre ikke længere blandt os mere.


Med venlig hilsen

Paul Sørensen

Tidl. formand

 

Copyright © All Rights Reserved