Reglement

BK BOLVÆRKET

Christianshavn

 Reglement

Ændret på ordinær generalforsamling 2019

 

 1. Nye medlemmer som ikke har sejlerkort; navigation, praktisk sejlads, speedbådskort, eller andet der er godkendt af søfartsstyrelsen, skal inden ½ år efter indmeldelsen, være påbegyndt eller have afsluttet mindst praktisk sejlads.
 2. Det er kun tilladt at have en båd pr. medlem i klubbens vandareal, det er derfor ikke tilladt at have div. joller kanoer og kajakker, liggende som ekstrabåde.
 3. Bestyrelsen kan skifte bådens placering efter aftale med bådejerne for at opnå max. Udnyttelse af pladsen.
 4. Ved en bådejers død, kan arvingerne overtage bådpladsen, dette kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
 5. Parthaver i en båd udover det ordinære medlem skal være registreret i klubben, og betale et kontingent, fastsat af bestyrelsen og det giver så ret til deltagelse i alle klub arrangementer, undtaget er generalforsamlinger. Som partner i en båd har man ikke automatisk krav på en bådplads, men kan søge over ventelisten. Ved dødsfald kan en parthaver registreres som bådens ejer, dette skal ske skriftligt til bestyrelsen. Og med dokumentation fra dødsboet/skifteretten.
 6. Vedtaget på generalforsamling 2007: restance gebyr nu 200.Kr. Kontingent 100 Kr. årligt
 7. Både som synker i bådklubbens vandareal vil af miljøafdelingen i kbh. Havn, blive omkranset med en olie spærre indtil båden er blevet hævet og det er en meget bekostelig sag , så kære medlemmer, vær god ved jeres båd, det er det billigste.
 8. Fra 1/1 2008 : efter gentagne restancer, 2 stk. skal man tilmelde sig betalingsservice
 9. Betingelse for medlemskab: Nye medlemmer indmeldt efter 1/1 2008 skal tilmeldes betalings service
 10. 10. Medlemmerne er pligtige til at meddele formanden hvis de ikke skal bruge deres plads i løbet af sæsonen. Hvis der uden aftale, IKKE ligger en båd (medlemmets egen båd) på medlemmets plads, i løbet af en sommersæson, ophører medlemskab af BK Bolværket. Det er medlemmets der bevisbyrden hvis der opstår tvivl.
 11. Medlemmerne er pligtige til at holde deres både i yachtmæssig stand. Bestyrelsen kan give et medlem påbud om at sørge for at båden ser ordentlig ud og bede om dokumentation for at båden er i stand til at sejle for egen kraft

Copyright © All Rights Reserved