B/K Bolværket

Christianshavn

 

             

 

 Forsikring              

 

Alle klubbens medlemmer er omfattet af vores kollektive ansvarsforsikring der dækker skader på andres person og ejendom. Ved udmeldning af klubben bortfalder ansvarsforsikringen øjeblikkeligt.

 

Eventuelle skader skal straks meldes til bestyrelsen med oplysninger om dato, sted, hændelsesforløb samt navn og kontaktoplysninger på skadeslidte. 

 

Der er en selvrisiko på 1000 kr. som opkræves hos medlemmet straks efter forsikringsselskabet har færdigbehandlet sagen.

 

Husk at give skadeslidte dine og klubbens kontaktoplysninger