B/K Bolværket

Christianshavn

 

         

Venteliste & tildeling af bådpladser

                           

Vigtige oplysninger

  • For nuværende medlemmer:
    Hvis ønsker at skifte båd, skal du kontakte bestyrelsen og lave en skriftlig aftale om dette. Du er ikke garanteret en plads til din nye båd, da der jo er et begrænset antal meter bolværk til rådighed. Hvis man som medlem blot kommer med en ny båd, uden at meddele bestyrelsen dette, er man ifølge vedtægterne udmeldt af klubben.
  • For nye medlemmer:
    Hvis du som nyt medlem kommer med en båd som ikke lever op til den aftalte størrelse, bortfalder medlemskabet. (Er du interesseret i at komme på ventelisten skal du sende en mail til formand@bkbolvaerket.dk


Ventelisten er på max 10 personer. 

 

 Procedure for bådpladser og venteliste

 

1)    Først forsøger vi at imødekomme de eksisterende medlemmers ønsker til større eller mindre bådpladser i forbindelse med udskiftning af både. Så vidt det er muligt rokerer vi og prøver at tilgodese alle ønsker.

 

2)    Dernæst ser vi på om der er ledige bådpladser. I givet tilfælde, bliver personen som står øverst på ventelisten kontaktet og vedkommende bliver tilbudt den ledige plads. Hvis pladsen fx er 6 meter lang, spørger vi om personen er interesseret i en plads til en båd som er mellem 5 og 6 meter lang. Siger personen nej tak, giver vi nummer to det samme tilbud og så fremdeles. Personen som står nummer et på ventelisten vil så være nummer et næste gang vi har en ledig plads. Siger personen som er nummer et ja tak til den tilbudte bådplads er personen forpligtet til at komme med en båd som er mellem 5 og 6 meter. Det er først når personen har fremvist sin båd, og bestyrelsen har godkendt den aftalte størrelse, at vedkommende bliver optaget som medlem.

 

3)   Når punkt et og to er overstået, optager vi nye på ventelisten. Ifølge klubbens reglement koster det 200 kr. om året at stå på ventelisten. Når du ansøger om at komme på venteliste er det en god ide at komme med så meget info som muligt. Vi modtager over 100 henvendelser om året og optager 3-4 om året - hjælp os med at vælge netop dig gennem ansøgningen. Formanden modtager IKKE opkald vedr. venteliste